hint

Mã số Hồ sơ đặt chỗ
Họ và tên đệm
Sân bay khởi hành

Làm thủ tục trực tuyến rất thuận tiện dù bạn đang ở nhà hay ở văn phòng. Bạn có thể làm thủ tục trực tuyến bất cứ lúc nào miễn là còn trong thời hạn được phép làm thủ tục trực tuyến cho chuyến bay của bạn dù bạn có hành lý hoặc không. Bạn cũng có thể lựa chọn chỗ ngồi (từ các chỗ ngồi còn trống), tải về và in thẻ lên tàu hay các tài liệu liên quan đến việc đi lại. Rất nhiều tiện ích để tiết kiệm thời gian cho bạn!

Xem thêm thông tin chi tiết tại Làm thủ tục trực tuyến